Vaša prava pri kašnjenju leta

Vaša prava pri kašnjenju leta

Da li vam se dogodilo da vam let kasni? Da li želite da poklonite svoj novac avio-kompaniji ili ćete se izboriti da taj novac uložite u sebe i svoju porodicu?

Da li ste znali da možete na taj način da dođete do naknade štete u visini do 600 eura u zavisnosti od dužine kašnjenja i razdaljine od aerodroma sa koga ste poleteli do vaše destinacije?

U ovom kratkom članku ćemo otkriti koliko je jednostavno da se dođe do novca koji vam avio-kompanija duguje u slučaju kašnjenja leta.

Sledi kratko uputstvo kako podneti zahtev za naknadu štete u slučaju kašnjenja vašeg leta:

Airserbia nudi naknadu materijalne štete zbog kašnjenja u zavisnosti od udaljenosti odredišta, prema priloženoj tabeli i prema dužini kašnjenja.

Podnošenje zahteva je veoma jednostavno, kao što ćete videti u foto-uputstvu, korak po korak:

1. Prvo na naslovnoj strani https://www.airserbia.com kliknite na info & pomoć, zatim kliknite na dugme Refundacija,

Uputstvo za podnošenje zahteva za naknadu štete zbog kašnjenja leta na sajtu avio-prevoznika Air Serbia

2. Zatim na dugme “Aplicirajte za refundaciju” (slobodno kliknite na fotografiju ispod i link će vas odvesti direktno na tu stranicu na sajtu avio-prevoznika Air Serbia).

Uputstvo za podnošenje zahteva za naknadu štete zbog kašnjenja leta na sajtu avio-prevoznika Air Serbia

3. Popunite sve podatke u formularu sa desne strane o broju rezervacije, broju karte i sl. Važno je da na kraju dodate skeniranu kartu za taj let (u odgovarajućem pravcu). Zbog toga smo savetovali da ne bacite vašu kartu čak ni nakon leta, jer ukoliko je kasnio imate pravo na naknadu štete. Avio-prevoznik u ovom slučaju daje mogućnost i putnicima koji su se predomislili u vezi sa putovanjem da apliciraju za vaučer, međutim u slučaju kašnjenja leta, jedina opcija je gore pomenuto apliciranje za refundaciju.

Uputstvo za podnošenje zahteva za naknadu štete zbog kašnjenja leta na sajtu avio-prevoznika Air Serbia

Tabela mogućih iznosa naknade štete u slučaju kašnjenja u u zavisnosti od dužine kašnjenja i razdaljine od aerodroma sa koga ste poleteli:

undefined

Uslovi za naknadu štete:

Putnici koji su oštećeni kašnjenjem od najmnje dva sata imaju pravo na kompenzaciju svojih troškova za hranu i piće na aerodromu. Avio-prevoznici obično nude vaučere za hranu koji važe na teritoriji aerodroma. Važno je da čuvate račune nakon svake kupovine koja je vezana za kašnjenje leta ukoliko su vaši troškovi prevazišli iznos vaučera, imaćete pravo na povraćaj tih troškova.

Propuštanje povezujućih letova kao posledica kašnjenja leta avio-prevoznika:

U stuaciji kada vaše putovanje podrazumeva povezujuće letove i jedan od njih zakasni, u rezultatu čega propustite presedanje, postoji mogućnost da naknada štete koju vam avio-kompanija duguje iznosi do €600. Slično situaciji kod pojedinačnih letova, avio-prevoznik bi morao da isplati naknadu štete ukoliko stignete na krajnje odredište sa kašnjenjem od više od tri sata. Ukoliko vam avio-kompanija ponudi alternativni let koji Vam omogućava dolazak na krajnje odredište sa kašnjenjem manje od tri sata, u tom slučaju vam neće dugovati naknadu štete.

Moguće teškoće sa naknadom štete:

U slučaju kašnjenja, avio-kompanija koja obavlja let je u obavezi da nadoknadi štetu zbog kašnjenja oštećenim putnicima ukoliko ne uspe da dokaže da je kašnjenje leta uzrokovano vanrednim okolnostima koje nije mogla da kontroliše.

U nameri da izbegnu dodatne rashode vezane za isplatu naknade štete, avio-kompanije često pokušavaju da obrazlaže kašnjenje svojih letova vanrednim okolnostima čak i kada to nije slučaj što mnogo otežava put do uspešne naplate naknade štete u slučaju kašnjenja leta kada zahtev podnosi oštećeni putnik samostalno. Podnošenje zahteva je jednostavno, ali krajnji ishod može biti neizvestan u slučaju da avio-prevoznik ne želi u određenom slučaju da izađe u susret oštećenim putnicima dobrovoljno.

Pravni okvir: Evropsko i domaće pravo:

Uredba (EZ) br. 261/2004 Evropskog parlamenta i Saveta propisuje opšta pravila i određuje minimalne standarde novčane naknade štete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcavanja na let, dužeg kašnjenja leta, otkazivanja leta, u polasku i smeštaj u nižu klasu od one za koju je kupljena karta.

Kod nas, prava putnika u slučaju kašnjenja leta regulisana su Zakonom o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju. Ovaj zakon štiti prava putnika u slučaju kašnjenja ili otkazivanja leta i omogućava im da traže isplatu naknade štete.

Postoje agencije i sajtovi koje ovde ne navodimo, a na kojima možete takođe da podnesete zahtev, ali onda im plaćate i to ne malo, neki traže do 35% (sa PDV-om) od iznosa koji dobijate na ime naknade štete koju dobijete od avio-prevoznika.

Saveti za putnike koji su oštećeni kašnjenjem: U svakom slučaju čuvajte karte, boarding pass i obavezno ga fotografišite da ne bi bio uništen ili izbledeo, kako biste mogli da ostvarite vaše pravo da primite naknadu štetu od avio-prevoznika.

Važno je da poznajete koja su vaša prava i da budete proaktivni, jer kako stara izreka kaže: “Ignorantia iuris nocet”- “Nepoznavanje prava boli”.

Ukoliko smatrate da je vaš zahtev za naknadu štete opravdan i osnovan, a avio-prevoznik odbije da vam nadoknadi štetu koju ste pretrpeli zbog kašnjenja, onda imate pravo da putem tužbe nadležnom sudu u parnici ostvarite vaša prava. Savet je da za to angažujete advokatsku kancelariju.

Advokatska kancelarija Birovljev S. Marko vam nudi pomoć i podršku na putu ka ostvarenju vaših prava.

______________________________________________________________________________________________________

Ukoliko vas intereusje na našem Blogu možete da pročitate i članke na temu Digitalizacije katastra, da saznate koja su vaša prava prilikom kašnjenja leta, koja su vaša prava kada kupite dron i da saznate o temi Nadrilekarstva i nadriapoterkarstva. Pratite nas na društvenim mrežama:

Informacije sadržane u ovom tekstu su pružene samo radi opšte informisanosti i ne mogu se smatrati za pravno mišljenje ili pravni savet. U skladu s tim Advokatska kancelarija Birovljev S. Marko odriče se svake odgovornosti i ne prihvata bilo kakve obaveze za posledice koje može pretrpeti bilo koje lice zbog činjenja ili nečinjenja na osnovu informacija sadržanih u ovom tekstu.

Copyright: Advokatska kancelarija Birovljev S. Marko