Novi propisi o trotinetima u Srbiji

Da li ste znali da od sada morate da registrujete vaš električni trotinet?

–       Novi propisi o trotinetima u Srbiji      –

A guy on an electric scooter

Izazov – pronađite prekršaj

Šta mislite, koliko je prekršaja napravio čovek na fotografiji dok je vozio električni trotinet?

Na kraju članka pronađite odgovore *

 

Moja iskustva, regulativa u Srbiji, gde možete da registrujete vaš trotinet i koja je cena

Kada sam 2021. godine kupio električni trotinet marke Xiaomi, Electric scooter 1S, bio sam oduševljen maksimalnom brzinom od 25km/h, dometom od 35 km. Mogao sam bezbrižno da ga vozim gde god bih poželeo. Iako je ova oblast tada bila potpuno neregulisana u našoj zemlji, vodio sam računa o sopstvenuoj bezbednosti i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju.

Savesno sam uvek vozio sa kacigom na glavi, rukavicama i majicama sa dugačkim rukavima bez obzira na vremenske uslove, da se zaštitim od pada. Vodio sam računa da ne jurim i sportski režim sam koristio samo na uzbrdicama.

Ovakvo stanje je trajalo sve do 15. septembra 2023. godine kada su uvedena stroga pravila vezano za upotrebu trotineta izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Sl. glasnik RS“, br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – odluka US, 55/2014, 96/2015 – dr. zakon, 9/2016 – odluka US, 24/2018, 41/2018, 41/2018 – dr. zakon, 87/2018, 23/2019, 128/2020 – dr. zakon i 76/2023– u daljem tekstu ZOBS).

Vozači električnih trotineta su od tada u obavezi da koriste biciklističku stazu, pešačko-biciklističku stazu ili biciklističku traku. Mogu se voziti kolovozom samo na putu na kome je brzina kretanja ograničena na 30 kilometara na sat. Vozači koji su navršili 18 godina života mogu se voziti i na putu na kome je brzina kretanja ograničena na 50 km/h. Donja starosna granica za upravljanje trotinetom je 14 godina. Vozači trotineta su u obavezi da nose zakopčane zaštitne kacige. Ova mera je uvedena jer su istraživanja pokazala da su kod vozača trotineta prilikom pada najčešće povrede glave. Takođe, vozači električnih trotineta imaju obavezu da nose svetloodbojni prsluk kada su na kolovozu, zahvaljujući čemu su znatno uočljiviji u saobraćaju.

Korišćenje električnih trotineta postalo je sve popularnije, ali sa porastom broja korisnika, došlo je i do potrebe za regulisanjem ove oblasti. U Srbiji su nedavno doneti novi propisi koji se odnose na vožnju električnih trotineta.

Ove promene su donete sa ciljem da se poboljša bezbednost kako vozača trotineta, tako i ostalih učesnika u saobraćaju i predstavljaju važan korak ka regulisanju vožnje električnih trotineta u Srbiji.

Najvažnije izmene i dopune ZOBS u pogledu električnih trotineta su:

Starosna granica: Najniža starosna granica za upravljanje
trotinetom je 14 godina.

Kretanje: Vozači trotineta moraju koristiti biciklističku stazu, pešačko-biciklističku stazu ili biciklističku traku. Na kolovozu se mogu kretati samo na putevima gde je brzina ograničena na 30 km/h, dok oni koji su stariji od 18 godina mogu se voziti i na putevima gde je brzina ograničena na 50 km/h.

Bezbednost: Vozači trotineta su obavezni da nose zaštitne kacige i svetloodbojni prsluk kada su na kolovozu. Ova mera je uvedena kako bi se smanjio rizik od povreda.

Tehnička dokumentacija: Vozači su u obavezi da imaju dokumentaciju o vozilu, a policija može vršiti provere.

Ograničenja: Trotineti ne smeju da se kreću brže od 5 km/h na trotoarima, a vožnja po putu gde se vozila kreću brže od 30 km/h nije dozvoljena.

Nalepnica na vozilu: Na trotinetu se mora postaviti nalepnica iz koje se može utvrditi snaga motora, konstruktivna brzina i masa praznog vozila.

Definicija lakog električnog vozila:

Poslednjim izmenama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima uvedena je definicija lakog električnog vozila. To su motorna vozila sa najmanje dva točka, sa mehaničkim upravljačem, bez mesta za sedenje, čija trajna nominalna snaga elektromotora nije veća od 0,6 kW, čija najveća konstruktivna brzina ne prelazi 25 km/h i čija masa praznog vozila ne prelazi 35 kg.

Šta se ne podrazumeva pod lakim električnim vozilom: monocikli, bicikli, mopedi, samobalansirajuća sredstva, skejtovi i sl. Ovo praktično znači da neko na samobalansirajućem točku i dalje ne mora da nosi kacigu i može da vozi preko prelaza i da ugrozi druge učesnike u saobraćaju ali da to ne predstavlja prekršaj u smilslu ovog zakona (ZOBS-a).

Na osnovu odredaba gore pomenutih izmena Zakona o bezbednosti saobraćaja na
putevima, 1. marta 2024. godine donesen je Pravilnik o načinu izdavanja, vođenja evidencija, izgledu i načinu postavljanja nalepnice za laka električna vozila („Sl. glasnik RS“, br. 16/2024) Navedeni pravilnik stupio je na snagu 5. aprila 2024. godine, a nakon 15. juna 2024. godine, u saobraćaju na putu mogu učestvovati samo laka električna vozila na kojima je postavljena nalepnica u skladu sa odredbama ovog Pravilnika.

Nalepnica treba da se postavi na lako uočljivo mesto, u gornjem delu nepomičnog stuba upravljača vozila, u zavisnosti od konstrukcije upravljača, a nakon što se postavi nalepnica, ona će biti i fotografisana kao i mesto na kojem je postavljena.

Kazne za prekršaje su ozbiljne i kreću se od novčane kazne do višegodišnje kazne zatvora:

·         Što se tiče nižih novčanih iznosa, ako se vozač trotineta na pešačko-biciklističkoj stazi kreće brzinom većom od 10 km/h, kazna je 3.000 dinara, a istim iznosom kazniće se ukoliko vozi preko pešačke “zebra”, te ako ima slušalice na oba uha

·         Kazna od 5.000 dinara, predviđena je ako se dva ili više vozača ovih dvotočkaša kreću paralelno, a ne jedan za drugim, te ako se na trotinetu prevozi predmet koji vozača ometa tokom upravljanja

·         Najčešći prekršaj predstavlja vožnja nedozvoljenom površinom i za to je predviđena kazna u iznosu od 10.000 dinara

·         Kazna od 10.000 dinara predviđena je i za ostale veoma česte prekršaje kao što su: vožnja bez osvetljenja, vožnja bez svetloodbojnog prsluka na kolovozu, vožnja saputnika – ako ste mlađi od 14 godina, ako niste punoletni a električnim vozilom upravljate krećući se kolovozom a tu je i vožnja bez obavezne nalepnice..

·         Među ozbiljnijim kaznama je kazna u rasponu od 100.000 do 120.000 dinara a predviđen je i zatvor do 30 dana ukoliko električni trotinet vozite po autoputu i motoputu

·         Slično vozačima automobila, vozačima električnih trotineta može biti privremeno oduzeto prevozno sredstvo u slučaju da izvrše više težih prekršaja.

·         Ukoliko nekome nanesete lake telesne povrede, predviđena je kazna zatvora od 30 dana na više, dok je za nanošenje teških telesnih povreda kazna zatvora od 2 do 8 godina

·         Najobzbiljnija kazna je rezervisana za slučaj da vozač električnog trotineta nekoga usmrti i tu se zaprećena kazna zatvora kreće od dve do 12 godina

·         Vozača električnog trotineta koji vozi trotoarom može da zaustavi bilo koji policajac, a ne isključivo pripadnici saobraćajne policije.

Praktični vodič za vozače: registracija trotineta u Srbiji

Da biste registrovali Vaš električni trotinet, potrebno je da prvo prikupite tehničku dokumentaciju za trotinet. Potrebno je da imate sertifikat proizvođača i dokaz o ispunjavanju bezbednosnih standarda. Sve ovo možete obaviti kod ovlašćenih distributera ili direktno od proizvođača.

Nakon toga sledi prijava trotineta u Agenciji za bezbednost saobraćaja, gde treba da platite takse – za izdavanje nalepnice potrebno je izdvojiti ukupno 2.440 dinara. Od toga su usluge izdavanja
nalepnice 1.560 dinara, cena obrasca nalepnice je 500 dinara, dok se na ime Republičke administrativne takse uplaćuje 380 dinara. Snaga trotineta takođe određuje i koji tip nalepnice ćete dobiti, koja jasno mora biti istaknuta na vozilu.

Gde registrovati električni trotinet? Lokacije opremljene za ovu vrstu usluge je
dostupne su na zvaničnim sajtovima, a možete se obratiti i lokalnim policijskim
stanicama za više informacija.

Iz mog iskustva, savetujem vam da pripremate sve papire unapred i da budete
strpljivi. Proces može da potraje, ali kada jednom završite, slobodno uživate u
vožnji bez brige da ste napravili neki prekršaj.

 Da li ste bili upoznati sa ovim pravilima? Ako niste, nadam se da vam je ovaj članak bio koristan. Uvek se možete obratiti našoj advokatskoj kancelariji za dodatne informacije i savete u vezi sa ovim ili bilo kojim drugim pravnim pitanjima. Bezbednost u saobraćaju je naša zajednička odgovornost!

Da ponovimo na kraju:

Sada je obavezno registrovati električne trotinete u Srbiji. Evo šta treba da znate:

  1. Registracija električnih trotineta:

·         Od 15. juna 2024. godine, vlasnici električnih trotineta ne mogu da voze neregistrovane

električne trotinete (laka električna vozila).

·         Zahtev za izdavanje nalepnice podnosi se Agenciji za bezbednost saobraćaja1.

·      U zahtevu treba navesti lične podatke i podatke o lakom električnom vozilu, uz priloženu

tehničku dokumentaciju.

  1. Pravila za vozače električnih trotineta:

·         Starosna granica za upravljanje trotinetom je 14 godina.

·         Trotineti moraju koristiti biciklističke staze, pešačko-biciklističke staze ili biciklističke trake.

·         Na kolovozu se mogu kretati samo na putevima gde je brzina ograničena na 30 km/h. Vozači

stariji od 18 godina mogu se voziti i na putevima gde je brzina ograničena na 50 km/h.

·         Vozači su u obavezi da nose zaštitne kacige i svetloodbojni prsluk kada su na kolovozu.

·       Trotineti ne smeju da se kreću brže od 5 km/h na trotoarima, a vožnja po putu gde se vozila

kreću brže od 30 km/h nije dozvoljena.

·    Na trotinetu se mora postaviti nalepnica koja sadrži informacije o snazi motora,

konstruktivnoj brzini i masi praznog vozila.

  1. Definicija lakog električnog vozila:

·         Lako električno vozilo je motorno vozilo sa najmanje dva točka, mehaničkim upravljačem,

bez mesta za sedenje.

·         Trajna nominalna snaga elektromotora ne sme biti veća od 0,6 kW.

·         Najveća konstruktivna brzina ne sme prelaziti 25 km/h.

·         Masa praznog vozila ne sme prelaziti 35 kg.

 

* Odgovori na pitanje koje prekršaje je napravio čovek na trotinetu sa fotografije:

1.     Vožnja bez kacige

2.     Vožnja neregistrovanog trotineta (pretpostavka) – ne vidi se nalepnica

3.     Vožnja preko pešačkog prelaza

Zaprećene kazne i posledice:

1.     Vožnja bez kacige – 10.000 dinara

2.     Vožnja neregistrovanog trotineta (pretpostavka) – ne vidi se nalepnica –

isključenje iz saobraćaja

3.     Vožnja preko pešačkog prelaza – 10.000 dinara

 

Ukoliko vas intereusje na našem Blogu možete da pročitate i članke na temu: Digitalizacije katastra, da saznate koja su vaša prava prilikom kašnjenja leta, koja su vaša prava kada kupite dron i da saznate o temi Nadrilekarstva i nadriapoterkarstva. Pratite nas na društvenim mrežama:

Copyright: Advokatska kancelarija Birovljev S. Marko