O nama

Kancelariju je 17. februara 2017. godine osnovao advokat Marko Birovljev,  sa željom da klijentima pruži stručnu, kvalitetnu i posvećenu pravnu pomoć.

Naša specijalnost

Specijalizovali smo se u oblasti naknade svih vrsta šteta, vraćanja duga i drugih obligaciono-
pravnih odnosa u smislu naknade štete nastale po sledećim osnovima: umanjenja imovine,
izmakle dobiti, troškova lečenja, izmakle zarade, pretrpljenih fizičkih i duševnih bolova,
straha, naruženosti, pretrpljenih duševnih bolova zbog povrede slobode, povrede prava
ličnosti i pretrpljenih duševnih bolova zbog izvršenog krivičnog dela protiv polnog integriteta,
povreda ugleda i časti.
Posedujemo iskustvo iz oblasti medicinskog prava kod naknade štete nastale u odnosu
pacijenata i lekara.
Takođe smo se specijalizovali u oblasti trgovinskog i privrednog prava u pogledu sledećih
pravnih radnji: osnivanja privrednih društava i zastupanja pred APR-om i ostalim privrednim
organima, davanje pravnih saveta u vezi svih statusnih promena privrednih subjekata. Pravne
radnje vezano za osnivanje i izrada poslovnih akata firmi, izrada svih vrsta privrednih
ugovora, prestanak i brisanje privrednih subjekata.

Pravne oblasti

Poslovno pravo

Pravni poslovi iz oblasti radnog prava:

zastupanje u radnim sporovima

zasnivanje i prestanak radnih odnosa

~

Krivično i prekršajno pravo

Zastupanje u oblasti krivičnog i prekršajnog prava:

odbrane u svim krivičnim i prekršajnim postupcima

i

Upravni postupak

Pravni poslovi iz oblasti upravnog prava:

zastupanje u upravnom postupku i upravnom sporu

Porodično pravo

Razvod braka, zakonsko izdržavanje, poveranje maloletne dece, parnice za utvrđivanje prava stanovanja sl…

Građansko pravo

Naknada štete (materijalne i nematerijalne). Sve vrste ugovora i aneksa ugovora, naknada štete, isplata duga…

Trgovinsko i privredno pravo

Pravni poslovi koje nudi kancelarija iz oblasti privrednog prava:

  – osnivanje svih vrsta firmi (preduzetnik, ortačko društvo, društvo sa ograničenom odgovornošću, akcionarsko društvo)

Ustavno pravo

Usluge iz oblasti ustavnog prava:

osnivanje udruženja građana i političkih partija

Zašto izabrati nas?

Višegodišnje iskustvo i stručnost  na prvom mestu

Efikasnost i tačnost

Posvećenost i lojalnost klijentima

Naša filozofija rada

1

Pravda na prvom mestu

Ignorantia iuris neminem excusat – Nepoznavanje zakona nikoga ne pravda

2

Privrženost i posvećenost

Labor omnia vincit improbus – Istrajan rad sve pobeđuje – Marko Aurelije

3

Iskrena komunikacija

Magis rex quam verba tuenda sunt – Treba više paziti na dela nego na reči

4

Poverljivost

Intra Muros – Unutar zidina

Obratite nam se za savet