Quackery Nadrilekarstvo

Dana 23. avgusta, imao sam priliku da gostujem u radio emisiji “Magazin” kod divne voditeljke Dijane Ivanov na temu “Nadrilekarstva i nadriapotekarstva” zajedno sa dr Tatjanom Radosavljević, bivšom direktorkom Lekarske komore Srbije.

Tema je izuzetno važna i neodložno je da se o njoj diskutuje u javnosti i da se taj problem osvetli, jer još uvek ima ljudi koji svoje poverenje i novac daju ljudima koji umesto da im pomognu na kraju naprave nenadoknadivu štetu. Ukoliko imate vremena, posušajte i audio snimak gostovanja u emisiji (početak od 6 min. i 38 sec.​):

https://drive.google.com/file/d/1pT-4hyu9UqUPU8ci8mQU8h80-sPItS-D/view?usp=sharing

Najvažnije teme o kojima smo diskutovali tokom ovog gostovanja, možete da pročitate u daljem tekstu.

Ko se smatra nadrilekarom i/ili nadriapotekarom?

Krivični zakonik RS prepoznaje krivično delo iz člana 254.  “Nadrilekarstvo i nadriapotekarstvo” – kao bavljenje lečenjem ili pružanjem drugih medicinskih usluga bez odgovarajuće stručne spreme i za to je u osnovnom obliku predviđena novčana kazna ili zatvorska kazna u trajanju do tri godine.

Takođe je predviđeno da će biti kažnjeno i lice koje se bez odgovarajuće stručne spreme bavi spravljanjem ili izdavanjem lekova.

Kvalifikovani oblik ovog dela podrazumeva tzv. Teška dela protiv zdravlja ljudi u članu 259. istog Zakonika, a koji predviđa kaznu zatvora u trajanju od 1 do 8 godina ukoliko zbog ovog dela neko lice bude teško telesno povređeno ili mu zdravlje bude teško narušeno, a ukoliko je usled nadrilekarstva odnosno nadriapotekarstva nastupila smrt jednog ili više lica propisana je kazna zatvora u trajanju od 2 do 12 godina.

Uporedno pravo

U Anglosaksonskom pravu nadrilekarstvo zove se “Quaqery”, a oni koji se time bave – “Quaks”.

Istorijat

Još od XVII i XVIII veka u Velikoj Britaniji i njenim kolonijama, kao i u Severnoj Americi Holandska organizacija, Društvo za borbu protiv nadrilekarstva, osnovana je 1881. godine i ona predstavlja najstariju organizaciju na svetu ovog tipa.

Primeri kroz istoriju

Klark Stenli je sebe proglasio „Kraljem zvečarki“, okupljajući publiku tačkom u kojoj je ubijao zvečarke dok je izgovarao svoj govor. Za 50 centi po bočici obećavao je da će lek izlečiti zubobolju, neuralgiju, uganuće skočnog zgloba i skoro sve ostalo. Stenli je tvrdio da je njegov lek sa zmijskim uljem došao direktno od indijskog lekara i da je njegova mešavina zmijskih ulja činila čuda. Kada su federalci zaplenili pošiljku 1917. i testirali je, otkriveno je da je njegovo zmijsko ulje bilo oko 99 procenata mineralnog ulja i 1 procenat goveđe masti, sa tragovima crvene paprike i terpentina koji su ubačeni u mešavinu da bi joj dali lekovitiji miris. Njegov posao je ugašen, ali „zmijsko ulje“ živi u Američkom leksikonu do danas.

Tonik koji se prodavao kao Hall’s Vegetable Sicilian Hair Renewer obećao je da će nahraniti izgladnjeli koren vaše kose i uništiti bakterije koje su navodno izazvale gubitak kose. Formula za tonik dolazi od misterioznog Sicilijanca. Jedan od sastojaka tonika, olovo, ne samo da je pomogao u donošenju boje kosi, već je i osigurao da se potamneloj kosi dive i lekari i pogrebnici, pošto su se mnogi kupci razboleli od trovanja olovom nakon upotrebe proizvoda.

KOMPLEMENTARNA MEDICINA

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA METODA I POSTUPAKA KOMPLEMENTARNE MEDICINE

LISTA METODA

  1. Metodi prevencije, dijagnostičke procene, lečenja i rehabilitacije

Akupunktura

Metode stimulacije akupunkturnih mikrosistema

Kvantna medicina

Homeopatija

Tradicionalna kineska medicina

Ajruveda – tradicionalna indijska medicina

Hiropraksa

Osteopatija

  1. Metodi očuvanja i unapređenja zdravlja

Aromaterapija

Atropozofska medicina

Ći gong (dao jin) joga, taj či čuan vežbe u medicinske svrhe

KAKO DO LICENCE

Zdravstveni radnik može da obavlja metode komplementarne medicine ako:

1) ima završene odgovarajuće integrisane akademske studije zdravstvene struke, odnosno odgovarajuću visoku ili srednju školu zdravstvene struke

2) poseduje odobrenje nadležne komore zdravstvenih radnika za samostalni rad – licencu;

3) ima rešenje ministra nadležnog za zdravlje (u daljem tekstu: ministar) za obavljanje                                                                   određene metode komplementarne medicine (u daljem tekstu: Dozvola).

Zdravstveni radnik može obavljati određeni metod komplementarne medicine u zdravstvenoj ustanovi, drugom pravnom licu, odnosno privatnoj praksi koja ima dozvolu za proširenje delatnosti na određeni metod komplementarne medicine.

Neki od slučajeva u kojima se sumnja da se radi o ovom krivičnom delu i ljudi kojima se na teret stavlja da su izvršili krivično delo nadrilekarstvo i nadriapotekarstvo dužni smo da poštujemo prezumpciju nevinosti:

Miroljub Petrović – je optužen da je ljude lečio bez stručnih znanja u svom “Centru za zdravlje i oporavak”

Olgica Markanović i njena saradnica optužene su da su od 1. maja 2020. do 1. marta 2021. u neregistrovanom medicinsko-estetskom centru “Tajas” u Beogradu neovlašćenom i nepravilnom upotrebom sredstva “plazma pen” prouzrokovale trajna oštećenja na licima žena.

Sava Knežević, po zanimanju maser i njegova majka Danijela, po zanimanju cvećarka, radili su estetsku hirurgiju preko godinu dana u klinici „Sauvage“ na Terazijama iako za to nisu registrovani, niti imaju dozvole.

Ima puno sličnih primera kao što su: Olgica Lončar – Solotubellezza, Kristina Radisavljević Petrović – K beauty and academy, Olivera Joksimović – Royal beauty studio, Katarina Saveljić – Estetski centar Kataleja, Aleksandra Bjelica – Saška beauty centar

PRAKSA:

BAVLJENJE NADRILEKARSTVOM KAO KONTINUIRANA DELATNOST (ČL. 254. KZ)

Pod bavljenjem lečenjem ili pružanjem drugih medicinskih usluga podrazumeva se kontinuirana delatnost, te ako postoji samo jedna radnja učinioca nema uslova za postojanje krivičnog dela nadrilekarstvo i nadriapotekarstvo.

Izvod iz obrazloženja presude Višeg suda u Užicu, Kž 124/2018 od 11. jula 2018. god.:

„Žalba OJT izjavljena protiv presude prvostepenog suda kojom je okrivljena oslobođena od optužbe da je učinila krivično delo nadrilekarstvo i nadriapotekarstvo iz čl. 254 st.1 KZ je neosnovana.

Ovo iz razloga što predmetno krivično delo, kako to jasno i detaljno obrazlaže i prvostepeni sud podrazumeva bavljenje lečenjem ili pružanjem medicinskih usluga bez odgovarajuće stručne spreme za koje krivično delo mora biti dokazano da nije samo jednom izvršeno, već da po zakonskom određenju bavljenje kao trajna odrednica podrazumeva kontinuirano delovanje kroz više navrata u spremnosti da se ta radnja ponovi, a pri tome pobuda zbog kojih se takve radnje vrše ne predstavlja zakonski elemenat dela, pa za preduzimanje lečenja ili pružanja medicinskih usluga nije bitno da li se čini bez ili uz nagradu.

Za ocenu krivice okrivljene po navodima oštećene, u prenošenju reči okrivljene da je lečila i druga lica, a u odsustvu drugih dokaza da su takva lečenja i pružanja medicinskih usluga postojala od strane okrivljene, a ne data samo u cilju opravdanja novčanog iznosa koje je okrivljena predočila oštećenima nije dovoljan za izvođenje krivično pravnog zaključka da se okrivljena bavila lečenjem i pružanjem medicinskih usluga i prema drugim licima, jer u tom pravcu nema dokaza.“

Posebna problematika – Medijski prostor za nadrilekare?

Mediji, najčešće sa nacionalnom frekvencijom, koji imaju veliku odgovornost zbog velike pokrivenosti medijskog prostora, daju medijsko prisustvo veoma nekritički licima koja se predstavljaju da su doktori, a da pri tome u stvarnosti ne poseduju licence, a neki od njih ni dipolome Medicinskog fakulteta u Beogradu, a koje u programu voditelji predstavljaju kao da su doktori.

Kao direktna posledica tog medijskog reklamiranja nadrilekara imamo sve više ljudi koji ovim licima veruju, kao i prateću nenadoknadivu štetu, koja se ogleda u izgubljenom vremenu za lečenje, pogrešnnom lečenju, povredama i smrti lica koja su svoje poverenje i novac dali ovim ljudima koji su to poverenje prokockali, a zdravlje im narušili.

Način provere licence lekara:

  1. Posetite sajt Lekarske komore Srbije (LKS),
  2. pritisnite polje “članovi LKS-a”,
  3. pritisnite polje “zbirka podataka – evidencija lekara sa važećom licencom”,
  4. među ponuđenim opcijama izaberite početno slovo prezimena doktora kojeg želite da proverite,
  5. otvoriće se spisak lekara, pa pronađite željenog na listi,
  6. ako ime i prezime pronađete na listi, to znači da izabrani doktor ima licencu,
  7. ako doktorovog imena nema na listi, pozovite LKS i proverite sa njima, jer možda lista nije ažurirana,
  8. ako i u LKS kažu da njegovog imena nema među licencama, znači da vaš doktor zapravo nije doktor.

Kada govorimo o tome ko od oštećenih posećuje advokatske kancelarije u vezi ovog i sličnih krivičnih dela, oštećeni dolaze uglavnom vezano za krivično delo iz čl. 251. KZRS – Nesavesno pružanje lekarske pomoći i često traže krivičnopravnu i neretko građanskopravnu zaštitu.

U ovim postupcima podnosi se krivična prijava protiv odgovornog lekara, a tužba nadležnom građanskom sudu za naknadu nematerijalne štete u vidu straha pretrpljenog bola i pretrpljenog duševnog bola zbog eventualne naruženosti.

Takođe, ponekad postoji i materijalna šteta u slučaju da postoje troškovi lečenja ili izgubljena dobit ukoliko oštećeni nije radio određeni period ukoliko je do povrede ili oštećenja zdravlja došlo zbog nesavesnog lečenja.

Za nadrilekarstvo javljaju se ljudi više da se raspitaju, ali često odustaju od pokretanja bilo kakvog postupka.

Razlozi za odustajanje od postupka mogu biti: strah od retribucije/osvete nadrilekara, strah da će ih okolina okarakterisati kao lakoverne, troškovi postupka ukoliko se ne dokaže da je neko izvršio to krivično delo, a sve to dovodi do začaranog kruga gde se zbog tih strahova ne prijavljuje veliki broj učinilaca, pa je zato i relativno mali broj osuđenih nadrilekara.

Kazna

U nekim slučajevima jako je teško doći do pravde, posebno ukoliko se radi o nesavesnom pružanju lekarske pomoći, a nastupila je smrt lica, a iz nekog razloga nije urađena obdukcija, onda je gotovo nemoguće doći do pravde.

Brzina postupka

Sve zavisi od dokaznog postupka, postupajućeg sudije, advokata, činjeničnog stanja, specifičnosti slučaja, ali radi se o periodu od nekoliko godina do pravnosnažne presude. To važi i za krivični i za građanski postupak.

Link za gostovanje u emisiji (početak od 6 min. i 38 sec.​):

https://drive.google.com/file/d/1pT-4hyu9UqUPU8ci8mQU8h80-sPItS-D/view?usp=sharing

Hvala Vam na pažnji!

Izvori:

1. Krivični zakonik Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009,     121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 i 35/2019)

2. Pravilnik o bližim uslovima i načinu obavljanja metoda i postupaka komplementarne medicine, (“Sl. glasnik RS”, br.         1/2020)

3. Library of Congress catalog: http://catdir.loc.gov/catdir/enhancements/fy0704/2006047576-s.html

4. ECU digital colections: https://digital.lib.ecu.edu/20962